Sztuka XX i XXI wieku

4 września 2011
Możliwość komentowania Sztuka XX i XXI wieku została wyłączona

Wkrótce zostanie dodany wpis.

Galeria Malarstwa Polskiego

28 maja 2011
Możliwość komentowania Galeria Malarstwa Polskiego została wyłączona

Pomimo kryzysu gospodarczego jakim dotknięty został niemal cały świat, sztuka nadal jest źródłem pozyskiwania znacznych dochodów, a czasami wręcz wielkich fortun, przez tych, którzy posiadając wiedzę w tym zakresie, potrafią zauważyć „brylanty wśród kamieni”, a ponadto umieją dotrzeć do świadomości tych, którzy są „głodni” posiadania cennych dzieł sztuki.

Mówiąc o wielkiej sztuce mamy zazwyczaj na myśli przede wszystkim dzieła twórców minionych epok, lub tych współczesnych, lecz spoza naszego kraju.

Tak selektywne podejście może być jednak bardzo złudne, gdyż poziom prezentowany przez rodzimych artystów, a w tym dla przykładu przez grafików czy też malarzy, stawia nas śmiało w czołówce elit światowych.

Pamiętać przy tym należałoby, że jesteśmy narodem słowiańskim, posiadającym wrodzone wręcz cechy twórczej wrażliwości i stąd też w historii poskiej sztuki takie nazwiska jak Wyczółkowski, Matejko, Kossak, Wyspiański, Malczewski i cała plejada innych wybitnych postaci, godnych chociażby naśladowania przez dzisiejsze pokolenie mistrzów pędzla.

Portal www.worksofart.pl będzie głównie funkcjonował w obszarze dzieł stworzonych w XX i XXI wieku, podejmując się jednocześnie promocji działających aktualnie twórców pochodzących nie tylko z naszego kraju, ale również tych artystów, rozrzuconych po świecie, którzy tworzą współcześnie swoje dzieła, mając przy tym „polskie korzenie”. W założeniu mamy bowiem między innymi, wzbogacanie wiedzy globalnych społeczeństw (portal będzie wkrótce także w wersji angielsko języcznej i jest już dostępny także pod adresem „worksofart.info”) na temat nie tylko kultury i sztuki polskiej, ale też poprzez jego powiązania z naszymi portalami o tematyce gospodarczej, powinien kształtować zainteresowanie świata biznesu, polskimi obszarami gospodarczymi, ich produktami i towarami, inicjując zarówno zwiększony popyt na wytwarzane tutaj dobra konsumpcyjne, a także wpływając pośrednio na podejmowane działania inwestycyjne w obszarze Polski, co w efekcie skutkować powinno wzrostem gospodarczym naszego kraju.

J.S.

Pomiędzy sztuką a rzemiosłem

27 maja 2011
Możliwość komentowania Pomiędzy sztuką a rzemiosłem została wyłączona

 

Zawód architekta od wieków kojarzony był z olbrzymim prestiżem i wiedzą o kierunkach  zarówno artystyczno – plastycznym jak i też techniczno – konstrukcyjnym.

Predyspozycje do bycia architektem ujawniają się w danej osobie już we wczesnej młodości, przede wszystkim poprzez jej dużą wrażliwość na piękno i estetykę oraz zmysł twórczy i łatwość w czerpaniu inspiracji nie tylko ze świata zewnętrznego, ale też z własnych wewnętrznych doznań.

I gdy w tej „kuźni” życiowej zabraknie jakiegoś istotnego elementu, do ukształtowania spełnionej do końca osobowości, może to skutkować brakiem efektów pracy w postaci wspaniałych architektonicznych dzieł sztuki, co przecież dane jest tylko nielicznym, ale w ich miejsce może także zaistnieć, zbudowane na solidnych podstawach zawodowe rzemiosło, które zapewni użytkownikom obiektów zaprojektowanych przez tę grupę architektów, również optymalne warunki do prawidłowej i bezpiecznej egzystencji.

Nie wszystko bowiem w naszym życiu bywa idealne.